Op alle producten van Jabostone B.V., met uitzondering van eventuele restpartijen, is er sprake van fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar (ingaande op de dag van levering). Aangezien wij een uitgebreid online assortiment tegels en 'bijproducten' aanbieden, is het mogelijk dat de fabrieksgarantie per product / merk / fabrikant verschilt. Wilt u van een specifiek product de fabrieksgarantie voorwaarden ontvangen, kunnen wij deze gericht voor u opvragen. Onderstaand vindt u de garantievoorwaarden van Jabostone.

Garantievoorwaarden

De fabrieksgarantie is productafhankelijk. In het geval uw online order diverse producten betreft, is het mogelijk dat de garantievoorwaarden per product verschilt. De garantietermijn gaat in op de dag van levering.

Er is geen sprake van garantie in het geval van; Natuurlijke slijtage van producten die aan standaard slijtage onderhevig zijn. Schade die te wijten is aan de consument al dan niet derde partijen die onjuist gebruik maken van het product / de producten. Schade die ontstaan is tijdens het verwerken van het product / de producten en overige oorzaken van buitenaf.

Indien er een probleem is m.b.t. de juiste producten en/of de juiste aantallen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Hierbij zullen wij onze uiterste best doen om dit zo snel mogelijk naar behoren op te lossen. In het geval producten geretourneerd dienen te worden, kunt u gebruik maken van onze retourprocedure. Indien er sprake is van schade dient u dit binnen 5 dagen na levering schriftelijk te vermelden (een e-mail is voldoende) en kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure.

LET OP: Bij bestelling wordt koper geacht minimaal 2% snij- en breukverlies te aanvaarden.

Nadat het product / de producten zijn gemonteerd (lees: verwerkt) vervalt de garantietermijn en is Jabostone B.V. niet meer aansprakelijk voor schade. Montage en/of demontage kosten vallen buiten de garantievoorwaarden. Kosten die worden gemaakt t.b.v montage of die ontstaan uit montage en/of demontage werkzaamheden vallen beide niet binnen de garantievoorwaarden en Jabostone B.V. is hier nimmer voor aansprakelijk.

Gevolgschade ontstaan uit een defect en/of mankement -, verkeerde montage - en/of onjuist gebruik van het product / de producten valt buiten de garantievoorwaarden en Jabostone B.V. is hier nimmer voor aansprakelijk.

Indien uw klachten gegrond zijn behoudt Jabostone B.V. het recht de wijze waarop de garantie toegekend wordt te selecteren. Hierbij kan gekozen worden uit enerzijds het herstellen van de schade, het vervangen van het product / de producten. of het compenseren van de waardeafname. Indien gekozen wordt voor het vervangen van het product / de producten en het product geen onderdeel meer vormt van het huidige assoritment van Jabostone B.V. (en tevens niet meer leverbaar is) zal een vergelijkbaar alternatief aangeboden worden op basis van materiaal, design (kleur / afwerking) en prijs / kwaliteit verhouding.

Na ontvangst van een klachtaanmelding waarin aanspraak wordt gedaan op de garantievoorwaarden, zal Jabostone B.V. binnen 2 werkdagen een reactie geven. Indien er een nader onderzoek ingesteld dient te worden, wordt u hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld. Vervolgens zal zo snel mogelijk een passende oplossing aangereikt worden.